Categories
Alumnat
General
Notícies
Matrículació de l'alumnat que farà 1r d'ESO el curs 2018-2019: 21 a 27 de juny[General]
Dilluns, 25 de juny de 2018L'alumnat que cursarà 1r d'ESO durant el curs 2018-2019 que ha estat assignat al centre en el procés de preinscripció ha de formalitzar la matrícula entre el 21 i 27 de juny.

L'alumnat de 2n, 3r i 4t d'ESO que s'incorpori al centre per primer cop el curs 2018-2019 haurà de matricular-se entre el 25 i el 29 de juny de 2018 (l'alumnat que estigui pendent de les proves de setembre ha de confirmar la plaça, en cas contrari la perdrà).

Horari: Dilluns a divendres de les 9 a les 14 h, excepte dimarts de 9 a 17. Lloc: Secretaria.

Recordeu que si no us matriculeu o confirmeu la plaça en el període establert, renuncieu a la plaça, i aquesta serà assignada a la primera persona de la llista d'espera.

Reunió per a les famílies que s'incorpora al centre: 28 de juny de 2018 a les 20.30

Carta de benvinguda a les famílies de 1r d'ESO

DOCUMENTACIÓ:

  • DNI  original per comprovar les dades
  • Resguard de la preinscripció (alumnat nou)
  • Resguard de pagament de la quota de material (1)

(1) L’ingrés per a les despeses de material fungible (60 €), s’ha de fer a la Caixa,  (recolliu el full de pagament a Secretaria o descarregeu-lo). En el moment de la  matrícula s'ha de presentar el resguard conforme s'ha efectuat el pagament.

AMIPA: La quota de la AMIPA es satisfà a través de la plataforma IDDINK paral·lelament a l'adquisició dels llibres i materials del curs (us n'informarem a la reunió):
              Circular informativa de l'AMIPA