Categories
Alumnat
General
Notícies
Assemblea de l'AMPA. Dilluns 6 de novembre a les 20.30[General]
Diumenge, 29 d'octubre de 2017

L'Assemblea General Ordinària de l’Associació de Pares i Mares de l’INS Pere Alsius, tindrà lloc a la Biblioteca de l’institut, el proper dilluns 6 de novembre de 2017 a les 20’00 h. en primera convocatòria i a les 20’30 h. en la segona, amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del dia 7 de novembre del 2017.
  • Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria del curs 2016-17.
  • Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic curs 2016-17.
  • Presentació i aprovació, si s’escau, de la proposta de pressupost curs 2017-18.
  • Informacions del director de l’Institut.
  • Composició de l’actual Junta Directiva i incorporació de nous membres.
  • Torn obert de paraules.

Ens agradaria comptar amb tots els pares i mares de l'associació.

Una major implicació i participació dels pares i mares ajudarà a continuar millorant la qualitat de l'Institut per als nostres fills/es.

Us hi esperem !!