Documentació del concurs de neteja 2018
En aquest apartat trobareu la documentació referent al procediment obert simplificat per contractar el servei de neteja de l'institut per a l'any 2018. Publicat al DOGC 7494 -14.11.2017 El proper dilluns 11 de desembre a les 13.00 es procedirà a l'obertura del sobre C presentat per les empreses que han optat al concurs.