Documentació del concurs de neteja 2017
En aquest apartat trobareu la documentació referent al procediment obert per contractar el servei de neteja de l'institut per a l'any 2017.


Calendari:

  • Obertura sobre C (oferta econòmica): Dilluns 21 de novembre  a les 16.00 a l'INS Pere Alsius (despatx de tutories).